logotyp a vývoj CI

Logo musí byť jedinečné, ľahko zapamätateľné a navrhnuté s ohľadom na jeho pužitie. Corporate identity alebo v preklade firemný design má zásadný vplyv na úspech Vašej firmy.

viac... >

webdizajn a internetový marketing

V dnešnej dobe je web stránka alfou a omegou získavania informácií o Vašej firme a vo veľkej miere aj prvým kontaktom s Vaším produktom. Vytvára teda prvý a najdôležitejší dojem z Vašej firmy, na základe ktorého sa zákazník rozhoduje, či Vy alebo konkurencia.

viac... >

reklama a grafický dizajn

Aj ten najlepší produkt sa pri zlej propagácii stáva nepredajným. Našou výsostnou parketou je vytváranie vysoko vnímaných kampaní, vizuálov, ktoré útočia presne na cieľ.

viac... >

animácie a videoprodukcia

Kontinuálne vnímanie animovaného obrazu a zvuku je najsilnejším predvedčovacím prostriedkom na vzbudenie pozornosti Vášho zákazníka, keďže vníma reklamu viacerými zmyslami.

viac... >

event & media marketing

Sprostredkujeme pre Váš event priestor, scenár, svetelný a zvukový support, catering a ušijeme Vám na mieru výber reklamných plôch tak, aby ste oslovili cieľovú skupinu zákazníkov.

viac... >

"Sme zbraň pre boj s konkurenciou!"

 

Silu Vašej reklamy tvorí konsezus účelovej kreativity, správneho marketingového cieľa a dokonalého technologického prevedenia. Bohaté skúsenosti z odboru, invencia a priebojnosť mladého kreatívneho tímu sú hlavným motorom, ktorý Vás posunie vpred. Naša agentúra pracuje ako dobre odladený mechanizmus, ktorého súčiastkami sú ľudia so stále vyššími métami. Odprezentujeme Vašu firmu, produkty, akcie a filozofiu v súlade s najnovšími svetovými trendami tak, že si Vás na trhnu všimne každý. Poskytneme Vám plný servis v oblasti reklamy, marketingu a grafiky so silným produkčným zázemím. Ukážeme Vám, ako osloviť zákazníkov. Vieme, čo chcú vidieť a kde získavajú informácie. Pripravíme Vám to najlepšie riešenie pre Vaše aktivity.

Odporúčame...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5